Evi Kokalari nuk i ndahet Gridës: “Grida Duma ka shkatërruar familjen. Ky është fakt.

Statusi i Evi Kokalarit

Grida Duma familjen e saj e ka shkatërruar. Ky është fakt.

Ka mundësi që PD-ja konservatore të fillojë të stresojë sa i domosdoshëm është besimi në Zot & familja?

Gjeneratat e reja rriten të forta në familje të shëndetshme. Një familje e shëndetshme respekton bashkëshortin/en, dhe nuk sodit në livadhet e botës.

Modernizmi që ka dashur të fusë George Soros nëpërmjet OJQ-ve , ka pasur vetëm një qëllim: DENIGRIMIN e shoqërisë.

Leave a Comment