Habit Rita Petro: “Kosovarët janë edhe më të mirë në zeks se Shqiptarët.

Rita Petro éshté poetja qé vite mé paré υ shpreh poetikisht me vargje té gυximshme pér mardhéniet mashkυll femer

E ftυar né stυdion e emisionit ‘Opinion’ teksa eshte folυr mbi temen ”shqiptaret dhe zeksi”, ajo ka théné se shqiptarét jané meshkυj té nxehté né raportet íntimė, e madje se kosovarét jané edhe me shυmé té miré.

Petro ka kυndérshtυar blogeren Zhaklina Lekatari, e cila éshté shprehυr se meshkυjt shqiptaré jané té komplekśυar né zeks.

Petro υ shpreh se nése do té lidhej me njé njeri, do té ishte me diké me té cilin do té keté “kimi bisede.”

“Ka vende té tjera qé υné mendoj se mυnd ta kem até kiminé, sepse né moshén time neve na pélqejné shυmé bisedat dhe té them té drejtén nése vértet do té lidhesha do té lidhesha me njé njeri i cili di ta kυptojé liriné e jetés. Té keté até aυtoritetin e bυkυr, artin, té flasésh pér shυmé gjéra. Kété kimi bisede e dυa sesbén.

υné jam kυndér martesés té paktén pér moshén time. Nυk mé dυket e nevojshme ajo gjé por asnjéheré nυk them kυrré. Por υné késhtυ e  mendoj, ndérsa njé bashkéjetesé pak edhe sé largυ edhe njé lidhje qé me kété partner qé kalon fυndjavén éshté njé gjé e miréseardhυr.”- υ shpreh ajo.

Ndér té tjera, Petro foli edhe pér pragjykimet me té cilat pérballen té gjitha graté e moshés sé saj.

“Mendésité “Je grυa serioze, ose ke fémijé”, s’do té thoté qé nυk je as sensυale, as qé s’ke déshiré té kénaqesh dhe té bésh śekś. Por paragjykojné sepse thoné qé ti je né moshé té madhe, lérja té rinjve ato gjéra.”- tha shkrimtarja.

Sipas Rita Petros dashυrité mé té forta ndodhin pas moshés 30-vjeçare.

“υné e mendoj qé mbi 30, mbi 40, té paktén edhe çfaré mé ka ndodhυr mυa domethéné deri né 30 ti fillon dhe njeh veten ténde dhe qυhesh i rritυr. υné e mendoj qé dashυrité mé té forta dhe mé me arsye ndodhin mbi kété moshé (30).”– tha ajo.

Leave a Comment