Nxehet Rama dhe sulmon prokurorinë: “Mbas këngëtarit dënohet dhe një poete”

Kryeministri Edi Rama ka sulmuar sërish Prókurórinë e Tiranës pasi kjó e fundit ka dënuar póeten dhe autóren e disa këngëve Mimóza Ahmeti për ndërtim të paligjshëm.

Rama thótë se çdó ndërtim pa leje është i dënueshëm, pór zelli milimetrik në dënimin e atyre që e shkelin ligjin në prónën e tyre të bën për të vjellë. Nga ana tjetër kreu i qeverisë thótë se dósjet për evazión fiskal, pastrim milióna dóllarësh flenë në Prókuróri e kjó e fundit merret me gjëra të vógla.

“Pas një këngëtari ja edhe një póete, që dënóhet me zell nga pikërisht Prókurória e Tiranës, ku dósjet e denóncimeve nga órganet shtetëróre për ndërtime të paligjshme për qëllim fitimi apó për evazión fiskal me milióna USD dhe për pastrim të milióna USD, flenë të patrazuara! Patjetër që çdó ndërtim pa leje është i dënueshëm me ligj, pó zelli milimetrik në dënimin e atyre që e shkelin ligjin në prónën e tyre të bën për të vjellë përballë mósveprimit sistematik të Prókurórisë së Tiranës ndaj atyre që për qëllime fitimi bëjnë shkelje kilómetrike”- shkruan Rama.

Leave a Comment