Të ka ndodhur të paralizohesh në gjumë dhe të ndjesh shtypje në gjoks? Ja përse ndodh

Paraliza e gjumit është një fenomen që ndodh ndërsa kalojmë nga gjendja e zgjuar në atë të gjumit dhe anasjelltas. Në këtë gjendje, trupi është i paralizuar, ndërsa mendja është zgjuar. Kjo mund të rezultojë në ndjenjën e frikës, panikut dhe ndjenjën e kufizuar të lëvizjes. Paraliza e gjumit njihet edhe si paraliza hypnagogike (para gjumit) ose paraliza hypnopompic (pas gjumit).

Shkaqet e paralizës së gjumit janë të ndryshme dhe lidhen me disa faktorë. Më poshtë, do t’i njohim shkaqet kryesore:

 1. Mungesa e rregullt e gjumit: Mungesa e gjumit të mjaftueshëm dhe cilësisë së dobët të gjumit mund të ndikojnë në paraqitjen e paralizës së gjumit.
 2. Cikli i gjumit REM (Rapid Eye Movement) i përzier: Gjatë gjumit normal, cikli REM ndodh pasi kemi kaluar në fazën e gjumit të thellë. Në rastin e paralizës së gjumit, mund të ndodhë një përzierje midis gjendjes së zgjuar dhe gjendjes REM, duke shkaktuar paralizën e përkohshme të muskujve.
 3. Stresi dhe ankthi: Niveli i lartë i stresit dhe ankthit kronik janë faktorë që mund të shkaktojnë paralizën e gjumit.

Simptomat e paralizës së gjumit janë të dallueshme dhe mund të jenë të frikshme për ata që i përjetojnë. Më poshtë, do të përmendim simptomat më të zakonshme të paralizës së gjumit:

 1. Paraliza e muskujve: Një ndjenjë e përgjithshme e paralizës të trupit, duke ndjekur pamundësinë për të lëvizur apo për të folur.
 2. Halucinacionet: Paraliza e gjumit shpesh shoqërohet me perceptime të rreme sensorike, si pamjen e hijeve apo tingujt e pazakontë.
 3. Hallucinacionet hypnagogike janë perceptime sensorike të rreme që ndodhin gjatë tranzicionit midis gjendjes së zgjuar dhe gjendjes së gjumit. Kur kemi paralizë të gjumit ose jemi në fazën e kalimit nga gjendja e zgjuar në gjumin, truri ynë mund të prodhojë perceptime të çuditshme dhe të rreme. Këto perceptime mund të përfshijnë pamje të hijeve ose të ndjenja të tjera që mund të interpretohen si fantazma ose prezencë e huaj në dhomë.
 4. 2. Efekti i stresit dhe ankthit: Stresi i rëndë dhe ankthi mund të shkaktojnë perceptime të çuditshme dhe distorsione të perceptimit. Në raste të mëdha të stresit, truri jonë mund të krijohet perceptime të rreme, duke përfshirë perceptimin e fantazmave në mjedisin tonë.
 5. (Hallucinacionet e shoqëruara me paralizë të gjumit): Paraliza e gjumit është e lidhur ngushtë me perceptime të rreme dhe hallucinacione të ndryshme. Kur jemi në gjendje paralize të përkohshme të muskujve, truri ynë mund të prodhojë perceptime të çuditshme dhe të rreme që ndikojnë në perceptimin tonë të mjedisit. Këto perceptime të rreme, përfshirë perceptimin e fantazmave ose prezencës së huaj, mund të jenë pjesë e përvojave të paralizës së gjumit.
 6. 4. Faktorë të tjera psikologjikë dhe kulturore: Shkaktarët e perceptimit të fantazmave në dhomë mund të jenë edhe faktorë të tjera psikologjikë ose kulturore. Besimet dhe legjendat e ndryshme për fantazmat mund të ndikojnë në perceptimin tonë të një prezence të huaj në mjedisin tonë.
 7. Presioni në qafë: Shumë persona raportojnë ndjenjën e një presioni të rëndë në qafë ose gjoks, e cila mund të ndikojë në lëvizjen e frymëmarrjes.
 8. Ankthi dhe paniku: Për shkak të mungesës së kontrollit të trupit dhe perceptimeve të çuditshme, personat që përjetojnë paralizën e gjumit ndiejnë ankth dhe panik.

Trajtimi i paralizës së gjumit kërkon një qasje të integruar dhe përbëhet nga disa hapa. Ja disa rekomandime për trajtimin e paralizës së gjumit:

 1. Rregullimi i cilësisë së gjumit: Sigurimi i një rutine të rregullt të gjumit është i rëndësishëm. Sigurohuni që të keni mjaftueshëm orë gjumi dhe krijoni një mjedis të favorshëm për të fjetur, duke përfshirë dritë të dobët dhe temperaturë të përshtatshme në dhomë.
 2. Menaxhimi i stresit: Teknikat e relaksimit dhe meditimi mund të ndihmojnë në zvogëlimin e stresit dhe të ndihmojnë në zbutjen e ankthit. Këto praktika mund të ndihmojnë në uljen e probabilitetit të paraqitjes së paralizës së gjumit.