Ur gjenca e madhe. 494 milion njerëz dh*esin përjashta për shkak të kushteve të këqia të higjenës.

Sipas OBSH-së dhe UNICEF-it, në vitin 2021, 3.6 miliardë njerëz ende jetojnë në kushte të këqija sanitare, të cilat degradojnë shëndetin dhe ndotin mjedisin e tyre. Pasja e tualeteve të duhura pranë komuniteteve lejon menaxhimin e sigurt të mbetjeve njerëzore dhe parandalon përhapjen e sëmundjeve që vijnë nga uji.

Qasja në shërbimet sanitare të menaxhuara siç duhet, e kombinuar me ujin e pijshëm të sigurt dhe objektet e sjelljet higjienike, është themeli i shëndetit publik dhe një nga kushtet thelbësore për realizimin e të gjitha të drejtave të tjera të njeriut.

Në një vit ndërhyrje, World Vision ndihmoi të paktën 750 njerëz të kenë akses në tualetet bazë në shtëpitë e tyre dhe kontribuoi në promovimin e higjienës në komunitete.

“Ne e vlerësojmë që të kemi tualete e dush pranë tendave tona. Ato na rikthejnë dinjitetin dhe nuk lejojnë që fëmijët tanë të sëmuren. Falënderojmë World Vision për këtë ndihmë. Jo më vajtje-ardhje në tualetet e fqinjëve,” thotë Djenebou, ndërsa ajo drejtohet. për ne tualetin e grave.

Leave a Comment